TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

Ambalaj Atık Toplama ve Ayırma

Kağıt ve Karton Ambalajlar - 150101


Kâğıt ve karton ambalajın hammaddesi selüloz adı verilen çok değerli bir maddedir.

Selüloz, özel yetiştirilen bitkilerden ve ağaçlardan elde edilmektedir. Kâğıt ve karton işlenmesi kolay olduğundan, taşınması sırasında az yer kaplaması ve dayanıklı olması bakımından tercih edilir. Çok değişik kalitede ve gramajda üretilebilen kartondan yapılan karton ambalajlar, sayısız biçim ve görünüşte elde edilmektedir.

Karton esaslı ambalaj malzemelerinin ana hammaddesi kâğıttır. Kâğıtta karton gibi işlenmesi kolaydır. Günümüzde üretilen kâğıtlar arasında ambalaj kâğıdı olarak çok çeşitli üretim yapılmaktadır. Kâğıt ve karton ambalajlar en ekonomik ambalaj çeşitlerindendir. Daha az hammadde kullanarak daha dayanıklı ancak ince, hafif, ekonomik karton üretimi yapılmaktadır. Kâğıt ve karton ambalajın üretim kolaylığı ve ekonomikliği bakımından oldukça tercih edilen bir ambalaj türüdür.

Plastik Ambalajlar - 150102


Plastik ambalaj petrol rafinelerinden çıkan çeşitli ürünlerin petrokimya tesislerinde işlenmesi ile elde edilir.

Dünyada üretilen toplam petrolün sadece % 4'ü plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastik üretiminde kullanılan bu %4 oranının ise sadece %3'ü plastik ambalaj üretiminde kullanılmaktadır. Plastikler hem daha az malzeme ile daha çok ambalaj üretilebileceği için, hem de şekil verme kolaylığından dolayı sektörde daha da tercih edilebilir bir hale gelmiştir.

Plastiklerin ambalaj uygulamalarında kullanılmaya II. Dünya Savaşı'ndan sonra başlanmıştır.1950'li yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan plastik ambalajlar 1970'den günümüze gelinen dönemde ise artarak ivme kazanmıştır.

Başlıca Plastik Ambalaj Çeşitleri; Pet (Polietilen teraftalat) Ambalajlar - PVC (PoliVinil Klorür) Ambalajlar - PP (PoliPropilen) Ambalajlar - PS (PoliStiren) Ambalajlar - PE (PoliEtilen) Ambalajlar - HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

Ahşap Ambalajlar - 150103


En eski ambalaj malzemelerinden olan ahşap ambalaj, sertlik ve dayanıklılık özelliği nedeniyle ağır ve boyutları büyük olan kırılgan yüklerin, havalandırma özelliğinden dolayı ise taze meyve ve sebzenin ambalajlanmasında yaygın kullanılırken, günümüzde bunlar haricinde de çok daha büyük boyutlarda makine ve motorlu araçların ambalajlanmasında veya çok daha çeşitli ürünlerin ambalajlanmasında kullanılmaktadır.

Ahşap eskiden olduğu gibi basit bir şekilde küçük üretim birimlerimde üretilecek bir ambalaj olmaktan çıktı. Artık gelişmiş ülkelerde ahşap ambalajlar için birçok belge istenmektedir. Yaşayan bir ambalaj malzemesi olan ahşap ambalaj böceklenmemesi ve özelliğini kaybetmemesi için özel yöntemler kullanılarak ilaçlanır.

Metalik Ambalajlar - 150104


Evsel atıklardan ayrı olarak toplanan metal ambalaj atıkları ilk önce toplama ayırma tesislerinde malzemeye göre ayrılır. Burada büyük mıknatıs sistemleri yardımı ile yığın içersindeki alüminyum, çelik v.b. gibi malzemeleri birbirinden ayrılır. Toplanan ambalaj atıkları taşıma ve depolama kolaylığı bakımından preslenir. Böylelikle hacim küçültülür. Bu işlem sonucunda metal ambalajlar işlenecekleri tesise getirilirler. Burada ilk önce fiziksel öğütme işlemi yapılır.

Öğütülme işleminin ardından yüksek dereceli fırınlarda eriyik hale getirilir. Eriyik kalıba dökülerek metal bloklar oluşturulur. Oluşturulan bu metal bloklar preslenerek istenilen kalınlığa getirilir. Aerosol, içecek kutusu, boya tenekesi gibi her türlü ambalaja uygun biçimlendirmeden sonra doluma hazır hale gelir.

Kompozit Ambalajlar - 150105


Kompozit ambalajlar en az iki farklı malzemenin tam yüzeylerinin birleştirilmesi ile elde edilir. Farklı malzemelerin birlikte kullanımındaki amaç dayanıklılığı arttırmak, esnekliği arttırmak ve malzemelerin kendilerine özgü özelliklerini birleştirmektir. Plastik-Alüminyum Kompozit Ambalajlar - Karton-Polietilen Kompozit Ambalajlar - Kâğıt-Polietilen Kompozit Ambalajlar - Plastik-Kâğıt-Alüminyum Kompozit Ambalajlar - Kâğıt-Alüminyum Kompozit Ambalajlar

Bu ambalajlar genelde evlerimizde kullandığımız hazır çorbalarda, meyve sularında sık sık karşımıza çıkarlar. Bu ambalajların birçok malzemeyi bir arada bulundurduğundan ihtiyaca yönelik çok çeşitli şekillerde üretilebilirler. Ayrıca çok çeşitli kapak kullanımına uygun olmalarıdır.

Cam Ambalajlar - 150107


Camın ana maddesi kumdur. Ancak sadece kumun eritilerek elde edilen saf silis camından yapılan malzemeler çok kırılgan olduğu için, hem dayanımının artması hem de eritme sıcaklığının düşürülmesi için soda eklenir. Hazırlanan karışıma kalker, dolomit v.b. gibi malzemeler de eklenerek camın içine girecek ürüne karşı direnci arttırılır. Üretimde harman adı da verilen bu karışıma cam kırığı şeklindeki ikincil hammaddeler ilave edilerek, 1500 C dereceye kadar ısıtılarak şekillendirilir ve cam ambalaj üretilir. Belirli oranda geri dönüşüm sürecinden geçirilmiş cam kırığı kullanılması hem teknik, hem de ekonomik bakımdan avantaj sağlar.

Cam ambalajlar parlak, pürüzsüz ve kolay temizlenebilir bir yapıya sahiptir. Saydam olduğu için estetik olarak da güzeldir. Tekrar kullanıma imkan verir. Cam ambalajın kimyevi maddeler ile reaksiyona girmemesi, yüksek bariyer özelliği ve sterilizasyon kolaylığı ilaç ve parfümeri üreticileri tarafından da tercih edilmesine neden olur. Son yıllarda daha da ön plana çıkan daha az malzeme kullanımı çalışmaları sonucunda bilgisayar destekli tasarım ve yüzey işlenmesi için bulunan teknikler sayesinde camın teknik özellikleri arttırılırken, ağırlığı da önceki yıllara oranla azaltılmış ve çok çeşitli modellerde üretilmeye başlanmıştır.

Tesise Kabul Edilecek Tehlikesiz Atık Kodları


 • 02 01 04 Atık plastikler (Ambalajlar Hariç)
 • 04 02 09 Kompozit Malzeme Atıkları
 • 04 02 21 İşlenmemiş Tekstil Elyafı Atıkları
 • 04 02 22 İşlenmiş Tekstil Elyafı Atıkları
 • 07 02 13 Atık Plastik
 • 12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
 • 15 02 03 – 15 02 02 Dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giyişiler
 • 19 12 01 Kağıt Karton
 • 19 12 04 Plastik ve Lastik
 • 19 12 05 Cam
 • 19 12 08 Tekstil malzemeleri
 • 20 01 01 Kağıt Karton
 • 20 01 02 Cam
 • 20 01 10 Giyisiler
 • 20 01 11 Tekstil Ürünleri
 • 20 01 39 Plastikler
 • Gelin Hep Birlikte ; “ Ağaç Katliamını Durduralım ”

  GAZETE – DERGİ – DEFTER – KİTAP


 • 1 Ton Kağıdı Geri Kazandırdığınızda
 • 17 adet yetişkin ağacın kesilmesini önleyebileceğinizi,
 • 2110 lt fuel – oil tasarrufu yapacağınızı,
 • 190 lt benzin tasarrufu sağlıyacağınızı,
 • 4120 kwh elektrik enerjisi tasarrufu sağladığınızı,
 • Bir evin 1 yıllık su ihtiyacı kadar tasarruf sağladığınızı